ข้อมูลสภาพอากาศ
ข้อมูล ค่าตรวจวัด หน่วย ข้อมูลล่าสุด กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.9 °C 2021-10-29 04:00:00
ความเข้มฝน 0.0 mm/hr 2021-10-29 04:00:00
ความชื้นสัมพัทธ์ 92 % 2021-10-29 04:00:00
ความกดอากาศ 1010.4 hPa 2021-10-29 04:00:00
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.6 °C 2021-10-29 04:00:00
ความเร็วลม 1.53 m/s 2021-10-29 04:00:00
ความเข้มแสงอาทิตย์ 0 W/m2 2021-10-29 04:00:00
ข้อมูลสมุทรศาสตร์
ข้อมูล ค่าตรวจวัด หน่วย ข้อมูลล่าสุด กราฟ
อุณหภูมิน้ำทะเล 29.1 °C 2021-10-29 04:00:00
ความเค็ม 31.1 PSU 2021-10-29 04:00:00
ความนำไฟฟ้า 51.6 mS/cm 2021-10-29 04:00:00
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.41 mg/L 2021-10-29 04:00:00
ความอิ่มตัวออกซิเจนละลายในน้ำ 81.0 % 2021-10-29 04:00:00
คลอโรฟิลล์ เอ 0.4 ppb 2021-10-29 04:00:00
ความขุ่น 0.85 FTU 2021-10-29 04:00:00
ระดับน้ำ -0.76 m.msl 2021-10-29 03:40:00
ความสูงคลื่นนัยสำคัญ 0.02 m 2021-10-29 03:40:00
ความสูงคลื่นสูงสุด 0.04 m 2021-10-29 03:40:00
คาบคลื่น 3.17 s 2021-10-29 03:40:00
ความเร็วกระแสน้ำที่ผิวน้ำ 0.09 m/s 2021-10-29 03:40:00
Loading data from external source